All available jobs posted recently

Description
Cơm tấm ma, tuyển nhân viên nam từ 21-35 tuổi. Làm bếp, ra đồ ăn, nướng thịt. Làm từ 6:00 đến 2:00. $14/hr cash. Liên hệ: (714) 210-9989 tên Tạo.
  • (949) 668-8188
restaurant
Tuyển nhân viên nam từ 21-35 tuổi
$14/hr cash

Job notification

Receive notification when there are new jobs posted