All available jobs posted recently

Description
**CẦN THỢ NAILS! Tiệm nằm trên đường N Dale Mabry Hwy Tampa, FL 33618 Tiệm khu Mỹ trắng, đông đúc. Khách dễ chịu, tip cao. Tiệm không trừ tiền supply. Chỗ làm hoà đồng, rất vui vẻ, ko tranh giành. Bao lương nếu cần. Tiệm Mở cửa: 9:30am-7pm Anh chị xin liên lạc: ✨Đức: 318 719 4324 ✨Salon: 813 960 3990.
beauty
**CẦN THỢ NAILS!
Nail Tech

Job notification

Receive notification when there are new jobs posted