Cần thợ biết làm bột, dip và thợ chân tay nước .


Cần thợ biết làm bột, dip và thợ chân tay nước .Position
Nail Tech
Location
Wisconsin, IL
Posted On
Oct 28, 2023
Tiệm Nail ở Wisconsin , cách Chicago 3h , tiệm có khách hẹn ổn định . Khu trắng 100%. Tiền Tip $800-$1000/2 tuần Chủ chỉ làm khách dư và help thợ . Cần thợ biết làm bột, dip và thợ chân tay nước . Có thể bao lương tùy theo tay nghề. Bao chỗ ở, chủ đưa đón nếu không có xe . Gọi : 714.383.1186 Nhắn tin nếu mình bận khách không nghe phone được . Mình sẽ gọi lại

Category
beauty / beauty
Status
Active

Posted By


N
Người Việt Ơi
Receive notification

Whenever there is a new job at Wisconsin, ILRelative jobs / Những jobs khác
Suggested blog articles for you

Featured Business

Recommended Viet Businesses that you be interested in


Responsive Theory

Marketing agency

Wealth Centric

Insurance & Financial Services