Work with us

We welcome everyone who is looking for an opportunity to make a positive impact on the community
Remote

Designer InternshipNgười Việt Ơi đang tìm kiếm ứng viên thực tập cho vị trí Design Internship dành cho những bạn muốn tìm hiểu và học cách phát triển design đúng chuẩn với thị hiếu với thị trường Mỹ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển nhận biết và kỹ năng cần thiết để phát triển tại một thị trường tiềm năng như Mỹ.

Remote

Content Writer InternshipNgười Việt Ơi đang tìm kiếm ứng viên thực tập cho vị trí Content Writer Internship dành cho những bạn muốn tìm hiểu và viết về những việc liên quan tới thị trường Mỹ, xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với Founder để phát triển và thực hiện các chiến dịch bài viết cho marketing, tăng cường nhận thức thương hiệu và thu hút người dùng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển kỹ năng cần thiết trong một môi trường thực tế.

Remote

Marketing InternshipNgười Việt Ơi đang tìm kiếm ứng viên thực tập cho vị trí Marketing Internship dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về marketing thực chiến tại thị trường Mỹ, xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với Founder cùng với nhóm marketing để phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing, tăng cường nhận thức thương hiệu và thu hút người dùng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển kỹ năng cần thiết trong một môi trường thực tế.

Remote

Sales InternshipNgười Việt Ơi đang tìm kiếm ứng viên thực tập cho vị trí Sales Assistant dành cho những bạn muốn tìm hiểu và viết về những việc liên quan tới thị trường Mỹ, xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với Founder để phát triển và thực hiện các chiến dịch bài viết cho marketing, tăng cường nhận thức thương hiệu và thu hút người dùng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển kỹ năng cần thiết trong một môi trường thực tế.