D
DerekNguyen

Top 6 Luggage Deals on Amazon (November 23 updated)

Mùa lễ cũng là dịp mọi người sẽ đi du lịch rất nhiều. Nếu bạn đang có ý định mua hành lý mới, thì đây là những ưu đãi đang có tại Amazon.

Các bạn nhanh chân săn những ưu đãi này trước khi hết hạn nha.

(14% off) SwissGear Sion Softside Expandable Roller Luggage

Was: $119.99
Now: $103.19

(17% off) Travelers Club Expandable Midtown Hardside 4-Piece Luggage Travel Set

Was: $140
Now: $116

(20% off) Carry on Travel Backpack

Was: $49.99
Now: $39.99

(15% off) Veken 8 Set Packing Cubes for Suitcases

Was: $16.99
Now: $19.99

(26% off) ALL INCLUDED 10 Set Durable Packing Cubes for Suitcases

Was: $33.99
Now: $24.99

(48% off) OlarHike 6 Set Packing Cubes for Travel

Was: $24.99
Now: $12.99

Further Reading


Featured Business

Recommended Viet Businesses that you be interested in


Responsive Theory

Marketing agency

Wealth Centric

Insurance & Financial Services